Címlap Óvoda
Nyomtatás PDF

Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda 
Esztergom

 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda alapelveiről, mindennapjairól...

Engedjétek hozzám a gyermekeket... (LK 18, 16.)


Óvodánk 2004-ben, egy csoporttal indulva újította meg kapuit, mondhatjuk újfent, hiszen a Szatmári Irgalmas Nővérek az 1800-as évek végétől 1948-ig , az államosításig működtették a kisdedóvót. Ötödik évfordulónkat már négy csoporttal ( Csillag, Bárány, Napsugár, Liliom ) ünnepelhetjük meg.
Alapelvünk : óvodásaink keresztény szellemben, hagyományok ápolásával, meleg, szeretetteljes, családias légkörben töltsék napjaikat. A katolikus óvoda ugyanazt a célt tűzi ki maga elé, mint bármely más, hasonló funkciót betöltő intézmény : az óvodások sokoldalú, katolikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítését, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételét.
A nevelés alapja a sokféle tevékenység. A gyermekeket ebben az életkorban a JÁTÉK fejleszti leginkább. Igyekszünk erre elég időt, s ha szükséges ötletet, segítséget nyújtani. Mindennapjainkat átszövi a közös éneklés, tánc, manuális tevékenységek (festés, rajzolás, ragasztás stb...), mesélés, verselés, mondókázás élménye. Elismerjük s alkalmazzuk a drámapedagógia módszereit. Tornatermünkben lehetőség van a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, testi fejlődésük elősegítésére. Kihasználjuk a környék adottságait ( Erzsébet park, Duna part, Várhegy) melyek sok-sok lehetőséget kínálnak a teremtett világunk megismerésére. Bármely tevékenységünkben fontos elem az értékek átadása. Igényességre törekszünk a zenei és irodalmi anyag, a vizuális nevelés munkadarabjainak megválasztásánál.
Nagyon fontosnak tartjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését (önkontroll, kitartás, lelkesedés, tolerancia, türelem, motiválhatóság, empátia, odafigyelés, konfliktusmegoldás és együttműködés művészete ) , tudván, hogy érzelmeinken áll életünk minősége. 
Óvodánkban kiemelt helye van a néphagyományok ápolásának. Csipegetünk a kalendáriumból, farsangjainkon hangszeres népzenére járjuk a táncot, délutáni foglalkozás keretében, alapításunk óta néptáncolhatnak a gyerekek. A városi gyermek néptáncfesztiválon rendszeresen részt veszünk. A népszokások gyakorlására sok-sok lehetőséget látunk, s továbbá feladatunknak tartjuk ennek elmélyítését. A naptári év jeles napjainak hátterében többnyire az egyházi év ünnepei Jézus evangéliumi élete vagy a középkori Szentek kultusza állnak. Óvodánkban a gyerekek az ünnepek eredetével ( karácsony, vízkereszt, virágvasárnap, húsvét pünkösd stb...) és a hozzájuk kapcsolódó világi és egyházi szokásokkal (betlehemezés, házszentelés, barkaszentelés, pünkösdi királyválasztás ) egyaránt megismerkedhetnek, szem előtt tartva a gyerekek életkori sajátosságait. Az ünnepelni tudás, az ünnepek megélése a családok bevonása ( közös szentmise, adventi készülődés, Szent Miklós ünnepe, a szentcsalád szálláskeresése, farsangi mulatság ) tudatos feladatunk, érezve ezeknek közösségformáló hatását
Szoros kapcsolattartásra törekszünk intézményünk általános iskolájával. Ez elsősorban az óvodából iskolába történő átmenetet könnyíti meg. Mindennapjainkat, ünnepeinket egyaránt meghatározza a hitre nevelés. A nap meghitt pillanatai közé tartoznak az elcsendesedés a gyertyagyújtás percei, a rövid imák étkezések előtt és után valamint alvás előtt.
Hivatásunk a gyerekek bevezetése a szeretet világába, a hit magocskájának elültetése, s reménykedhetünk abban, hogy ebből a magocskából virág lesz...

 

 

MÁJUS HAVI ÉTLAP

JÚNIUS HAVI ÉTLAP

______________________________________________________

Partneriskola

 

Szent István Királyról és a Boldogságos

Szűzről Nevezett ősrégi Papnevelő Intézet

hittan

Esztergomi Hittudományi Főiskola

erkölcstan képzésének gyakorló helye

Támogatott böngészők:

Ajánlott min. felbontás: 1152x864

Oldal látogatottság

Tagok : 4
Tartalom : 807
Webcímek : 6
Tartalom találatai : 5733423

Ki olvas minket

Oldalainkat 178 vendég böngészi

Büszkeségeink