Körözvény

Nyomtatás

Házirendünk módosítása 2012. november 1-től hatályos.

Fontosabb változásokra ezúton hívom fel a figyelmet:

-  A diákügyelet eddigi rendszere megszűnik.

- A diákoknak 7,55-ig a tanterembe kell beérkezniük. Ezt az időpontot követően a folyosón kabátban, táskával közlekedő tanulók későknek minősülnek, az ügyeletes tanárok elveszik az ellenőrzőjüket. (Havi négy késés felett már 10 éve osztályfőnöki beírás járna!) (3.1)

- Az ÁNTSZ felhívására és a szülői szervezet egyhangú támogatásával tilos energiaitalt behozni és fogyasztani az iskolában.

(Energiaital: a megszokottnál – kb. 1 kóla mennyisége – több koffeint, teint, taurint tartalmazó ital) (2.10.2 pont)

- Bekerült a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó elvárás. (3.4.1. pont)

- Szabályoztuk a sportegyesületi kikérőket: osztálykirándulásról, lelkigyakorlatról nem adunk felmentést ennek alapján. (3.5 pont)

- Az ingyenes könyveket a végzős diákok jelentős része nem hozta vissza, ezzel komoly nehézséget okoztak az alsóbb évfolyamok tankönyvellátásában.

Innentől kezdve az érettségizőknek a szóbeli vizsga kezdetéig (reggeléig) el kell számolniuk a könyvtári könyvekkel! (4.1 pont)

- A fiúk ünnepi öltözeteként már 9-től öltönyt kérünk (eddig csak 12-13-ban volt előírás). 2013. szeptember 1-ig időt adunk az öltöny beszerzésére.

 

Kérem a szabályok megismerését és betartását a közösség minden tagjától.

Chalupa Zoltán

igazgató